Oifigigh thacaíochta tionscadal agus gníomhaíochtaí

Etusivu > Oifigigh thacaíochta tionscadal agus gníomhaíochtaí

Tá Frontex, an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta atá bunaithe sa Pholainn, ag féachaint le painéal de 300 iarrthóir a chur le chéile a earcófar ina n-oifigigh thacaíochta tionscadal agus gníomhaíochtaí (cúntóirí). In éineacht leis na Ballstáit, féachann Frontex chuige go bhfuil teorainneacha seachtracha na hEorpa slán agus ag feidhmiú go maith.

Na hoifigigh a earcófar, déanfaidh siad éagsúlacht leathan cúraimí sna réimsí a bhaineann le hacmhainní daonna, riarachán, gnóthaí dlí, buiséad agus airgeadas, teicneolaíocht na faisnéise agus cumarsáid. Ar na príomhdhualgais a bheidh ann tá pleanáil, cur chun feidhme agus monatóireacht a dhéanamh ar thionscadail, agus buiséid agus gealltanais airgeadais a ullmhú agus obair leantach a dhéanamh orthu. San áireamh leo freisin tá monatóireacht a dhéanamh ar chonarthaí agus íocaíochtaí, chomh maith le cuidiú a thabhairt leis an tuairisciú do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha.

Don té atá fostaithe acu, cuireann institiúidí agus gníomhaireachtaí an Aontais pobal saineolais ar fáil maille le mórán deiseanna ar thuilleadh foghlama a fháil, scileanna a fheabhsú agus gairmréim a thabhairt chun cinn. Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea iad meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus bíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne ar a dícheall beartas comhdheiseanna a chur i bhfeidhm, caitheamh le gach iarrthóir sa tslí chéanna agus an rochtain chéanna a thabhairt dóibh ar fad. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha roghnúcháin.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – is ar an 21 Samhain a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach ionat cur isteach air seo?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach de Bhallstát den Aontas Eorpach nó de thír limistéar Schengen agus ní mór eolas a bheith agat ar 2 cheann ar a laghad de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, an Béarla ar cheann acu.

Ina theannta sin, ní mór dioplóma a bheith agat a baineadh amach san oideachas iar-mheánscoile agus 9 mbliana ar a laghad de thaithí oibre lánaimseartha ina dhiaidh sin NÓ dioplóma san oideachas meánscoile lenar féidir leanúint ar aghaidh go dtí an t-oideachas iar-mheánscoile agus 12 bhliain ar a laghad de thaithí oibre lánaimseartha.

Tá eolas mionsonraithe ar na riachtanais le fáil san Fhógra Comórtais a fhoilseofar an 21 Samhain 2019.