Projekteket és egyéb tevékenységeket támogató tisztviselők

Kezdőlap > Projekteket és egyéb tevékenységeket támogató tisztviselők

A lengyelországi székhelyű Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) adatbázis létrehozásáról döntött, ahonnan tisztviselőket (asszisztenseket) vehet fel projektek és egyéb tevékenységek támogatásához. Az adatbázis a tervek szerint 300 pályázót fog tartalmazni. Az ügynökség feladata, hogy a tagállamokkal együtt garantálja Európa külső határainak biztonságát és megfelelő működését.

A felvett tisztviselők sokféle feladatot fognak ellátni az adminisztráció, a humán erőforrás, a jogi ügyek, a költségvetés, a pénzügyek, az IKT és a kommunikáció területén. A legfontosabb feladatuk közé fog tartozni a projektek tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének, valamint a költségvetés és a pénzügyi kötelezettségek elkészítésének és utánkövetésének a támogatása. Figyelemmel kell kísérniük továbbá a szerződéseket és a kifizetéseket, valamint segítséget kell nyújtaniuk a külső és belső érdekeltekhez címzett jelentések elkészítésében.

A felvett pályázók az uniós intézményeknél és ügynökségeknél olyan szakértői közösség tagjává válnak, amely széles körű lehetőségeket nyújt számukra az ismereteik bővítésére, készségeik fejlesztésére és a szakmai pályafutásuk építésére. Az EU alapelvei közé tartozik a kulturális sokszínűség tisztelete és az esélyegyenlőség előmozdítása. Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az összes pályázó esetében maradéktalanul érvényesüljön az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód és az egyenlő hozzáférés elve. Az esélyegyenlőségnek szentelt weboldalunkon bővebb információk találhatók az esélyegyenlőségi politikánkról, és megtudhatja azt is, hogyan igényelhetők speciális vizsgakörülmények a kiválasztási eljáráshoz.

Ne szalassza el ezt a kiváló karrierlehetőséget! Jelentkezni november 21-től lehet.

 

Jelentkezési feltételek

A jelentkezőknek valamelyik uniós vagy schengeni ország állampolgárának kell lenniük, valamint ismerniük kell legalább 2 hivatalos uniós nyelvet (melyek közül az egyik kötelezően az angol).

A jelentkezés feltétele továbbá a középfokúnál magasabb szintű oktatásban szerzett oklevél, és az azt követően szerzett legalább 9 éves, teljes munkaidős szakmai tapasztalat, VAGY a középfokúnál magasabb szintű tanulmányok folytatására jogosító középfokú oklevél, és az azt követően szerzett legalább 12 éves, teljes munkaidős szakmai tapasztalat.

A követelményekről részletesen a 2019. november 21-én közzétett pályázati felhívásból tájékozódhat.