Pagalbiniai projektų ir veiklos pareigūnai

Pradžia > Pagalbiniai projektų ir veiklos pareigūnai

Lenkijoje įsikūrusi Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra FRONTEX nori sudaryti 300 kandidatų, kurie bus įdarbinami pagalbiniais projektų ir veiklos pareigūnais (asistentais), rezervą. Agentūra kartu su valstybėmis narėmis užtikrina, kad ES išorės sienos būtų saugios ir gerai prižiūrimos.

Įdarbinti pareigūnai vykdys pačias įvairiausias administravimo, žmogiškųjų išteklių, teisės reikalų, biudžeto ir finansų, IRT, komunikacijos sričių užduotis. Pagrindinės pareigos apima pagalbą planuojant, projektų įgyvendinimą ir stebėseną, biudžeto ir finansinių įsipareigojimų rengimą ir kontrolę. Taip pat reikės kontroliuoti sutartis ir mokėjimus, padėti rengti ataskaitas vidaus ir išorės suinteresuotiesiems subjektams.

Įsidarbinę ES institucijose ir agentūrose, įsiliesite į daug praktinių žinių turinčią bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių skatinimas yra pamatiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba stengiasi visiems kandidatams suteikti vienodas galimybes ir sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, galima rasti mūsų specialiame puslapyje.

Nepraleiskite šios puikios darbo galimybės – paraiškos priimamos nuo lapkričio 21 d.

 

Reikalavimai kandidatams

Kandidatai turi būti kurios nors ES valstybės narės arba Šengeno erdvės šalies piliečiai ir mokėti bent 2 oficialiąsias ES kalbas, iš kurių viena turi būti anglų.

Be to, jie turi turėti aukštesniojo mokslo diplomą ir po to įgytą ne mažiau kaip devynerių metų profesinę patirtį (dirbant visą darbo dieną) ARBA vidurinio mokslo baigimo atestatą, suteikiantį teisę siekti aukštesniojo išsilavinimo, ir po to įgytą ne mažiau kaip 12 metų profesinę patirtį (dirbant visą darbo dieną).

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama 2019 m. lapkričio 21 d. paskelbtame kvietime pareikšti susidomėjimą.