Projektu un darbību atbalsta darbinieki

Sākumlapa > Projektu un darbību atbalsta darbinieki

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra Frontex, kas atrodas Polijā, vēlas izveidot rezervi no 300 kandidātiem, kuri tiks pieņemti darbā kā projektu un darbību atbalsta darbinieki (asistenti). Aģentūra kopā ar dalībvalstīm nodrošina Eiropas ārējo robežu drošu un netraucētu darbību.

Pieņemtie darbinieki veiks visdažādākos uzdevumus administrācijas, cilvēkresursu, juridisko jautājumu, budžeta un finanšu, IKT un komunikācijas jomās. Galvenie dienesta pienākumi ietver atbalstu projektu plānošanai, īstenošanai un uzraudzībai, budžeta un finanšu saistību sagatavošanu un izpildes uzraudzību. Tie ietver arī līgumu un maksājumu monitoringu, kā arī dalību pārskatu sniegšanā iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi. Tāpēc Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet vienlīdzīgu iespēju lapā.

Nepalaidiet garām šo lielisko karjeras iespēju — pieteikumu iesniegšanas periods sākas 21. novembrī!

 

Vai esat piemērots?

Jums jābūt kādas ES dalībvalsts vai Šengenas zonas valsts pilsonim un jāzina vismaz 2 ES oficiālās valodas, no kurām vienai jābūt angļu valodai.

Turklāt jums jābūt diplomam par pēcvidusskolas izglītību un vismaz deviņus gadus ilgai pilnslodzes profesionālajai pieredzei VAI diplomam par pabeigtu vidējo izglītību, kas sniedz piekļuvi pēcvidusskolas izglītībai, un vismaz 12 gadus ilgai pilnslodzes profesionālajai pieredzei.

Sīkāku informāciju par prasībām lasiet uzaicinājumā paust interesi, kas publicēts 2019. gada 21. novembrī.