Uffiċjali ta’ appoġġ għall-proġetti u l-attivitajiet

Paġna ewlenija > Uffiċjali ta’ appoġġ għall-proġetti u l-attivitajiet

Il-Frontex, l-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta bbażata fil-Polonja, qed tfittex li toħloq grupp ta’ 300 kandidat biex jiġu reklutati bħala uffiċjali ta’ appoġġ għall-proġetti u l-attivitajiet (assistenti). L-aġenzija, flimkien mal-Istati Membri, tiżgura l-fruntieri esterni sikuri u li jiffunzjonaw tajjeb għall-Ewropa.

L-uffiċjali reklutati se jwettqu varjetà wiesgħa ta’ kompiti fl-oqsma tal-amministrazzjoni, ir-riżorsi umani, l-affarijiet legali, il-baġit u l-finanzi, l-ICT u l-komunikazzjoni. Id-dmirijiet ewlenin jinvolvu l-appoġġ għall-ippjanar, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-proġetti, it-tħejjija u s-segwitu tal-baġits u l-impenji finanzjarji. Huma jinkludu wkoll il-monitoraġġ ta’ kuntratti u pagamenti kif ukoll il-kontribuzzjoni għar-rappurtar għall-partijiet ikkonċernati interni u esterni.

Bħala impjegatur, l-Istituzzjonijiet u l-Aġenziji tal-UE joffru komunità ta’ għarfien espert b’firxa wiesgħa ta’ opportunitajiet biex twessa’ t-tagħlim, ittejjeb il-ħiliet u tiżviluppa l-karriera tiegħek. Ir-rispett għad-diversità kulturali u l-promozzjoni ta’ opportunitajiet indaqs huma prinċipji fundamentali tal-UE u l-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal jagħmel minn kollox biex japplika opportunitajiet, trattament u aċċess ugwali lill-kandidati kollha. Tista’ ssib aktar informazzjoni dwar il-politika tagħna ta’ opportunitajiet indaqs u kif għandek tagħmel biex titlob aġġustamenti speċjali għall-eżamijiet ta’ selezzjoni fil-paġna ddedikata tagħna.

Titlifx din l-opportunità kbira ta’ karriera – il-perjodu ta’ applikazzjoni jiftaħ fil-21 ta’ Novembru!

 

Għandek dak li hu meħtieġ biex tapplika?

Trid tkun ċittadin ta’ wieħed mill-Istati Membri tal-UE jew tal-pajjiżi taż-żona Schengen u trid tkun taf mill-inqas 2 lingwi uffiċjali tal-UE, li waħda minnhom trid tkun l-Ingliż.

Barra minn hekk, irid ikollok bżonn diploma fl-edukazzjoni postsekondarja segwita minn tal-inqas disa’ snin ta’ esperjenza professjonali full-time JEW diploma fl-edukazzjoni sekondarja li tagħti aċċess għal edukazzjoni postsekondarja segwita minn tal-inqas 12-il sena ta’ esperjenza professjonali full-time.

Għal informazzjoni dettaljata dwar ir-rekwiżiti, jekk jogħġbok aqra s-Sejħa għal espressjonijiet ta' interess ippubblikata fil-21 ta’ Novembru 2019.