Ondersteuningsmedewerkers voor projecten en activiteiten

Startseite > Ondersteuningsmedewerkers voor projecten en activiteiten

Frontex, het in Polen gevestigde Europees Grens- en kustwachtagentschap, vormt een pool van 300 kandidaten die als ondersteuningsmedewerkers voor projecten en activiteiten (assistenten) in dienst kunnen worden genomen. Het agentschap zorgt, samen met de lidstaten, voor veilige en goed functionerende buitengrenzen van Europa.

Wordt u in dienst genomen, dan kunt u worden belast met uiteenlopende taken op het gebied van administratie, personeelszaken, juridische zaken, begroting en financiën, ICT en communicatie. In de eerste plaats zal het gaan om planning, uitvoering en monitoring van projecten, en voorbereiding en follow-up van begrotingen en financiële toezeggingen. Maar het kan ook gaan om met het monitoren van contracten en betalingen, en het meewerken aan de verslaglegging aan interne en externe belanghebbenden.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie geeft alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

Laat deze geweldige carrièremogelijkheid niet liggen – U kunt solliciteren vanaf 21 november!

 

Bent u de persoon die we zoeken?

U moet onderdaan zijn van een EU-land of een Schengenland en moet ten minste twee officiële EU-talen kennen, waaronder het Engels.

Daarnaast heeft u een diploma hoger onderwijs nodig, gevolgd door ten minste negen jaar voltijdse beroepservaring, OF een diploma van middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot het hoger onderwijs, gevolgd door ten minste twaalf jaar voltijdse beroepservaring.

Meer informatie over de vereisten vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek d.d. 21 november 2019.