Asystenci ds. wsparcia projektów i działań

Strona główna > Asystenci ds. wsparcia projektów i działań

Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej z siedzibą w Polsce, chce stworzyć pulę 300 kandydatów, którzy będą mogli zostać zatrudnieni w charakterze pracowników ds. wsparcia projektów i działań (na stanowiskach asystentów). Agencja razem z państwami członkowskimi dba o bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie granic zewnętrznych Europy.

Zatrudnione osoby będą wykonywać różnorodne zadania w dziedzinie administracji, zasobów ludzkich, spraw prawnych, budżetu i finansów, ICT oraz komunikacji społecznej. Główne obowiązki są związane ze wspieraniem planowania, realizacji i monitorowania projektów oraz przygotowywaniem i monitorowaniem budżetów i zobowiązań finansowych. Obowiązki obejmują również monitorowanie umów i płatności oraz wnoszenie wkładu w opracowywanie sprawozdań składanych podmiotom wewnętrznym i zewnętrznym.

Instytucje i agencje UE oferują wspólnotę wiedzy fachowej, dzięki której można się dokształcić, rozwinąć umiejętności i wzbogacić karierę zawodową. Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, zamieściliśmy na na osobnej stronie.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 21 listopada!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydat musi mieć obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państwa strefy Schengen i znać przynajmniej 2 języki urzędowe UE, z których jednym musi być język angielski.

Ponadto kandydat musi posiadać dyplom poświadczający wykształcenie pomaturalne oraz zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu co najmniej dziewięcioletnie doświadczenie zawodowe w pełnym wymiarze godzin LUB świadectwo ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz zdobyte po uzyskaniu tego świadectwa co najmniej 12-letnie doświadczenie zawodowe w pełnym wymiarze godzin.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania opublikowanym 21 listopada 2019 r.