Projektoví a podporní zamestnanci

Domovská stránka > Projektoví a podporní zamestnanci

Agentúra Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž – so sídlom v Poľsku chce vytvoriť skupinu 300 kandidátov, ktorí môžu byť prijatí do zamestnania ako projektoví a podporní zamestnanci (asistenti). Spolu s členskými štátmi zabezpečuje agentúra Frontex pre Európu bezpečné a dobre fungujúce vonkajšie hranice.

Prijatí zamestnanci budú vykonávať širokú škálu úloh v oblasti administratívy, ľudských zdrojov, právnych záležitostí, rozpočtu a financií, IKT a komunikácie. Medzi hlavné pracovné úlohy patrí podpora plánovania, vykonávania a monitorovania projektov, príprava a sledovanie rozpočtov a finančných záväzkov. Patrí medzi ne aj monitorovanie zmlúv a platieb, ako aj vypracúvanie príspevkov v rámci podávania správ interným a externým zainteresovaným stranám.

Inštitúcie a agentúry EÚ sú ako zamestnávateľ vysoko odborným spoločenstvom, ktoré ponúka početné príležitosti na rozširovanie obzorov, zlepšovanie zručností a rozvoj kariéry. Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Viac informácií o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na tejto stránke.

Nenechajte si ujsť túto jedinečnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 21. novembra!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom jedného z členských štátov EÚ alebo krajín schengenského priestoru a ovládať aspoň dva úradné jazyky EÚ, pričom jeden z nich musí byť angličtina.

Okrem toho potrebujete diplom osvedčujúci postsekundárne vzdelanie, po ktorom nasledovala aspoň deväťročná odborná prax nadobudnutá v práci na plný úväzok, ALEBO diplom osvedčujúci sekundárne vzdelanie, ktoré umožňuje pokračovať v štúdiu na postsekundárnej úrovni a po ktorom nasledovala aspoň dvanásťročná odborná prax nadobudnutá v práci na plný úväzok.

Podrobné informácie o požiadavkách nájdete vo výzve na vyjadrenie záujmu uverejnenej 21. novembra 2019.