Podporno osebje za projekte in dejavnosti

Domača stran > Podporno osebje za projekte in dejavnosti

Evropska agencija za mejno in obalno stražo Frontex, ki ima sedež na Poljskem, želi sestaviti seznam 300 kandidatk in kandidatov za zaposlitev podpornega osebja za projekte in dejavnosti (strokovno-tehnični uslužbenci). Agencija skupaj z državami članicami zagotavlja varne in dobro delujoče zunanje meje Evrope.

Posamezniki, ki se bodo zaposlili, bodo opravljali najrazličnejše naloge na področjih administracije, človeških virov, pravnih zadev, proračuna in financ, informacijske in komunikacijske tehnologije ter komuniciranja. Med glavnimi nalogami so pomoč pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju projektov ter pri pripravi in spremljanju proračunov in finančnih obveznosti. Naloge vključujejo tudi spremljanje pogodb in plačil ter sodelovanje pri poročanju notranjim in zunanjim deležnikom.

Institucije in agencije EU kot delodajalci ponujajo skupnost strokovnega znanja ter široko paleto možnosti za učenje, izboljšanje spretnosti in razvoj poklicne poti. Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej strani.

Ne zamudite te izjemne poklicne priložnosti – prijave začnemo sprejemati z 21. novembrom!

 

Pogoji za prijavo

Imeti morate državljanstvo ene od držav članic EU ali države schengenskega območja in obvladati najmanj 2 uradna jezika EU, eden od njiju mora biti angleščina.

Poleg tega potrebujete z diplomo potrjeno posrednješolsko izobrazbo, ki ji sledi vsaj devet let delovnih izkušenj s polnim delovnim časom, ALI s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ji sledi vsaj 12 let delovnih izkušenj s polnim delovnim časom.

Podrobnejše informacije o pogojih za prijavo so objavljene v razpisu natečaja dne 21. novembra 2019.