Assistenter för projekt- och verksamhetsstöd

Förstasida > Assistenter för projekt- och verksamhetsstöd

EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå, Frontex, ligger i Polen och vill nu skapa en reserv med 300 personer som ska rekryteras som assistenter till stöd för projekt och annan verksamhet. Frontex arbetar tillsammans med EU-länderna och ser till att EU:s yttre gränser är säkra och fungerar som de ska.

Om du anställs kan du få arbeta med administration, personalfrågor, rättsliga frågor, budget och finans, it och kommunikation. Det handlar om att ge stöd till planering, genomförande och övervakning av projekt och utarbeta och följa upp budgetar och finansiella åtaganden. Du kan också få jobba med att övervaka kontrakt och betalningar och bidra till rapporteringen till interna och externa intressenter.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

Ta chansen till ett spännande jobb – du kan söka från den 21 november.

 

Är du den vi söker?

Du ska vara medborgare i ett EU- eller Schengenland och kunna minst två officiella EU-språk, varav det ena måste vara engelska.

Du ska dessutom ha en eftergymnasial utbildning, följt av minst nio års yrkeserfarenhet på heltid ELLER en avslutad gymnasieutbildning som ger behörighet för eftergymnasial utbildning följt av minst 12 års yrkeserfarenhet på heltid.

Du kan läsa mer om kraven i inbjudan att lämna intresseanmälan som publiceras den 21 november 2019.