Коректори/Езикови редактори

Начало > Коректори/Езикови редактори

Интересувате се от професионално развитие в лингвистичната сфера? Умеете да боравите с думите? Владеете граматиката безупречно? Пригответе се тогава да използвате отличните си езикови умения в международна среда.

Европейският парламент и Съдът на ЕС търсят да наемат на работа коректори/езикови редактори (функционална група AST 3) с гръцки, испански, естонски, ирландски, италиански и португалски език за своите езикови служби в Люксембург.

Ако ви наемат на работа, служебните ви задължения ще включват извършване на коректури, проверяване дали преведените текстове съответстват на оригинала, подготвяне и проверяване на материали за публикуване в различни формати и на различни носители, подготвяне на текстове в електронен формат или на хартия от гледна точка на правописа, граматиката и синтаксиса. Освен това ще проверявате последователността и единството на текстовете, както и спазването на указанията и правилата относно стила, и ще участвате в терминологични задачи и в контрола на качеството при превода на документи.

Като работодател институциите и агенциите на ЕС предлагат широка гама от експертни знания и опит, както и множество възможности за разширяване на кръгозора, усъвършенстване на уменията и кариерно развитие. Мултикултурните, международни и многообразни екипи, от които се състоят институциите, работят заедно в полза на около 450 милиона граждани на ЕС и не само.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

 

Отговаряте ли на условията за кандидатстване?

Ако сте гражданин на ЕС с познания по поне 2 езика на ЕС: отлично владеене на език 1 (език на конкурса) и задоволителни познания по език 2 (английски или френски), тогава вие сте този, когото търсим.

Не забравяйте, че трябва да сте завършили образование след завършено средно образование, удостоверено с диплома и последвано от професионален опит с продължителност най-малко три години в сфера, която е пряко свързана с естеството на служебните задължения. Може също да имате средно образование, удостоверено с диплома, даваща достъп до образование след завършено средно образование, и последвано от професионален опит с продължителност най-малко шест години, като най-малко три от тях са в сфера, която е пряко свързана с естеството на служебните задължения.

За подробна информация относно изискванията, моля, прочетете обявлението за конкурса на нашата страница за кандидатстване по-долу.

Периодът за кандидатстване започва на 18 февруари.