Korektor/Redaktor

Úvod > Korektor/Redaktor

Chcete se věnovat práci s jazykem? Umíte se dobře vyjadřovat? Ovládáte dokonale gramatiku? V tom případě máte příležitost uplatnit své vynikající jazykové dovednosti v mezinárodním prostředí.

Evropský parlament a Soudní dvůr hledají pro své jazykové útvary v Lucemburku korektory / jazykové redaktory (třída AST 3) řeckého, španělského, estonského, irského, italského a portugalského jazyka.

Pokud budete přijati, budete provádět korekturu rukopisů, kontrolu souladu přeložených textů s původním jazykovým zněním, přípravu a kontrolu korektur za účelem zveřejnění v různých formátech a na různých nosičích a přípravu rukopisů v elektronické nebo tištěné podobě z hlediska pravopisného, gramatického a syntaktického. Budete také kontrolovat jejich koherenci, jednotnost a soulad se stylistickými zvyklostmi a pravidly a podílet se na terminologické práci a na kontrole kvality překladů.

Orgány, instituce a agentury EU nabízejí svým zaměstnancům profesionální prostředí s celou řadou možností vzdělávání, prohlubování dovedností a rozvoje kariéry. Multikulturní, mezinárodní a různorodé týmy, z nichž se skládají orgány EU, společně pracují ve prospěch přibližně 450 milionů občanů v EU i mimo ni.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí, a proto Evropský úřad pro výběr personálu vždy usiluje o dodržování těchto zásad a o stejné zacházení se všemi uchazeči. Další informace o politice rovných příležitostí a o tom, jak požádat o asistenci při výběrových testech, najdete na našich internetových stránkách.

 

Máte k této práci předpoklady?

Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané EU se znalostí alespoň 2 úředních jazyků EU, důkladnou znalostí jazyka 1 (jednoho z 24 úředních jazyků EU) a uspokojivou znalostí jazyka 2 (angličtina nebo francouzština).

Upozornění: Je třeba mít dokončeno postsekundární vzdělání (doložit diplomem) a následně mít minimálně tříletou odbornou praxiv oboru přímo souvisejícím s náplní práce, anebo mít středoškolské vzdělání (doložit diplomem, který umožňuje přístup k postsekundárnímu vzdělání), a následně mít minimálně šestiletou odbornou praxi, z toho minimálně tři roky v oboru přímo souvisejícím s náplní práce.

Podrobné informace o požadavcích najdete na našich stránkách v příslušném oznámení o výběrovém řízení.

Přihlášky lze podávat od 18. února.