Korjauslukija/kielentarkastaja

Etusivu > Korjauslukija/kielentarkastaja

Kiinnostaako ura kielten parissa? Oletko taitava kielenkäyttäjä? Hallitsetko kieliopin? Tartu tilaisuuteen ja hyödynnä kielitaitoasi kansainvälisessä työympäristössä.

Euroopan parlamentti ja unionin tuomioistuin hakevat Luxemburgissa sijaitsevien kielipalvelujensa palvelukseen kreikan, espanjan, viron, iirin, italian ja portugalin kielen korjauslukijoita/kielentarkastajia (palkkaluokka AST 3).

Korjauslukijoiden/kielentarkastajien tehtäviin kuuluu tekstien korjausluku, käännösten ja alkukielisen tekstien vertailu, vedosten valmistelu ja tarkistaminen eri muodoissa ja eri välineissä julkaisemista varten sekä tekstien oikeinkirjoituksen, kieliopin ja lauserakenteen tarkistaminen sähköisessä muodossa tai paperilla. Lisäksi tehtäviin kuuluu tekstien johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden tarkistaminen, tekstinlaadintakonventioiden ja -sääntöjen noudattamisen varmistaminen sekä termityö ja käännösten laadunvalvonta.

EU:n toimielimet ja virastot ovat asiantuntijayhteisöjä, jotka tarjoavat työntekijöille monenlaisia mahdollisuuksia kasvattaa osaamistaan, kehittää taitojaan ja edetä urallaan. Toimielimet muodostuvat monikulttuurisista, kansainvälisistä ja monimuotoisista tiimeistä, joiden työ hyödyttää noin 450 miljoonan EU-kansalaisen lisäksi myös ihmisiä EU:n ulkopuolella.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja, ja EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläiset mahdollisuudet. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänen on osattava vähintään kahta EU:n virallista kieltä: kilpailun kieltä (kieli 1) ja englantia tai ranskaa (kieli 2). Kielessä 1 edellytetään täydellistä ja kielessä 2 tyydyttävää taitoa.

Hakijalla on oltava keskiasteen jälkeinen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus, sekä sen jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus työtehtäviin suoraan liittyvältä alalta, tai keskiasteen koulutus, josta on osoituksena tutkintotodistus ja joka oikeuttaa pyrkimään keskiasteen jälkeiseen koulutukseen, sekä tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kuuden vuoden työkokemus, josta vähintään kolmen vuoden kokemuksen on oltava työtehtäviin suoraan liittyvältä alalta.

Lisätietoa vaatimuksista on kilpailuilmoituksessa ja seuraavista linkeistä avautuvalla hakusivulla.

Hakuaika alkaa 18.2.2021.