Korektori/lektori

Početna stranica > Korektori/lektori

Zanima vas karijera u području jezika? Spretni ste s riječima? Gramatika vam je besprijekorna? Primijenite svoje vrhunske jezične vještine u međunarodnom okruženju!

Europski parlament i Sud traže korektore/lektore (razred AST 3) za grčki, španjolski, estonski, irski, talijanski i portugalski jezik za rad u njihovim jezičnim službama u Luxembourgu.

Ako budete zaposleni, vaši će poslovi uključivati korekturu tekstova, provjeru usklađenosti prijevoda s izvornim jezikom, pripremu i provjeru materijala za objavu u različitim formatima i medijima te pripremu tekstova u elektroničkom ili papirnatom obliku u smislu pravopisa, gramatike i sintakse. Provjeravat ćete i dosljednost, ujednačenost i usklađenost tekstova sa stilskim konvencijama i pravilima te sudjelovati u radu na terminologiji i u procesu kontrole kvalitete prijevoda dokumenata.

Kao zaposlenik institucije ili agencije EU-a pridružit ćete se velikoj stručnoj zajednici koja pruža brojne mogućnosti za proširivanje znanja, poboljšanje vještina i razvoj karijere. Multikulturni, međunarodni i raznoliki timovi institucija EU-a doprinose boljem životu oko 450 milijuna ljudi u EU-u i šire.

Poštovanje kulturne raznolikosti i promicanje jednakih mogućnosti temeljna su načela EU-a i stoga EPSO nastoji svim kandidatima pružiti jednake mogućnosti, tretman i pristup. Više o našoj politici jednakih mogućnosti i podnošenju zahtjeva za prilagođene uvjete za polaganje testova u okviru postupka odabira pronaći ćete na našoj stranici posvećenoj tim pitanjima.

 

Imate li kvalitete koje tražimo?

Ako ste državljanin države članice EU-a i znate barem dva jezika EU-a: imate savršeno znanje jezika 1 (jezik natječaja) i zadovoljavajuće znanje jezika 2 (engleski ili francuski), onda upravo vas tražimo!

Ne zaboravite da morate imati diplomom potvrđen stupanj poslijesrednjoškolskog obrazovanja i najmanje tri godine radnog iskustva u području izravno povezanom s opisom posla. Prihvatljivo je i ako imate diplomom potvrđen stupanj srednjoškolskog obrazovanja koji vam daje pravo pristupa poslijesrednjoškolskom obrazovanju i najmanje šest godina radnog iskustva, od čega najmanje tri godine u području izravno povezanom s opisom posla.

Detaljne informacije o uvjetima za sudjelovanje dostupne su u Obavijesti o natječaju na stranicama za prijavu u nastavku.

Prijave se primaju od 18. veljače.