Korektoriai / redaktoriai

Pradžia > Korektoriai / redaktoriai

Norite dirbti su kalba susijusį darbą? Turite gerą kalbos jausmą? Esate nepriekaištingai įvaldęs gramatiką? Tuomet pasinaudokite galimybe pritaikyti puikius kalbos įgūdžius tarptautinėje aplinkoje.

Europos Parlamentas ir Teisingumo Teismas savo kalbos tarnyboms Liuksemburge ieško graikų, ispanų, estų, airių, italų ir portugalų kalbų korektorių / redaktorių (AST 3 lygio pareigos).

Jei būsite įdarbintas, jūsų užduotys, be kita ko, bus šios: tikrinti rankraščius, išverstų tekstų atitiktį originalo kalbai, rengti ir tikrinti skelbti skirtų leidinių korektūras įvairiais formatais ir įvairiose laikmenose, taip pat rengti rankraščius elektroniniu formatu arba ant popieriaus, ištaisant rašybos, gramatikos ir sintaksės klaidas. Be to, tikrinsite tekstų nuoseklumą, vienodumą ir atitiktį stiliaus susitarimams ir taisyklėms, dalyvausite terminologiniame darbe ir dokumentų vertimo kokybės kontrolės procese.

Įsidarbinęs ES institucijoje ar agentūroje, įsiliesite į specialistų bendruomenę ir turėsite daugybę mokymosi, įgūdžių gerinimo ir karjeros galimybių. Daugiakultūriai, tarptautiniai ir įvairove pasižymintys ES institucijų darbo kolektyvai kartu dirba maždaug 450 milijonų ES piliečių ir kitų šalių gyventojų labui.

Pagarba kultūrų įvairovei ir lygių galimybių suteikimas – pagrindiniai ES principai, todėl Europos personalo atrankos tarnyba siekia visiems kandidatams užtikrinti vienodas galimybes, taikyti vienodo požiūrio principą ir sudaryti vienodas sąlygas. Daugiau informacijos apie mūsų lygių galimybių politiką ir apie tai, kaip pateikti prašymą sudaryti specialias sąlygas per atrankos testus, rasite mūsų specialiame puslapyje.

 

Reikalavimai kandidatams

Jei esate ES pilietis ir mokate bent dvi ES kalbas: 1-ąją kalbą (konkurso kalbą) – puikiai ir 2-ąją kalbą (anglų arba prancūzų) – pakankamai gerai, tai ieškome būtent jūsų.

Atminkite, kad turite būti įgijęs diplomu patvirtintą aukštesnįjį arba aukštąjį išsilavinimą, po kurio įgyta bent trejų metų su pareigų pobūdžiu tiesiogiai susijusios srities profesinė patirtis. Arba turėtumėte turėti teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintą vidurinį išsilavinimą, po kurio įgyta bent šešerių metų profesinė patirtis, iš kurios bent trejų metų profesinė patirtis turi būti įgyta tiesiogiai su pareigų pobūdžiu susijusioje srityje.

Išsami informacija apie reikalavimus pateikiama toliau mūsų paraiškų puslapio skiltyje „Pranešimas apie konkursą“.

Paraiškas galima teikti nuo vasario 18 d.