Korektori/ valodas redaktori

Sākumlapa > Korektori/ valodas redaktori

Vēlaties ar valodu saistītu karjeru? Vai protat labi izteikties? Jums ir izcilas gramatikas zināšanas? Tad esiet gatavs izmantot savas lieliskās valodu prasmes starptautiskā vidē!

Eiropas Parlaments un ES Tiesa vēlas pieņemt darbā igauņu, īru, itāļu, grieķu, portugāļu un spāņu valodas korektorus / valodas redaktorus (AST 3 pakāpe) savos valodu dienestos Luksemburgā.

Ja tiksiet pieņemts darbā, jūsu uzdevumi ietvers manuskriptu korektūru, tulkoto tekstu pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību oriģinālvalodai, dokumentu sagatavošanu un pārbaudi publicēšanai dažādos formātos un plašsaziņas līdzekļos, kā arī pareizrakstības, gramatikas un sintakses ziņā pareizu manuskriptu sagatavošanu elektroniskā un papīra formātā. Jūs arī pārbaudīsiet tekstu saskaņotību, vienveidību un atbilstību stilistiskajām konvencijām un noteikumiem, kā arī piedalīsieties terminoloģijas darbā un dokumentu tulkojumu kvalitātes kontrolē.

ES iestādes un aģentūras kā darba devējas piedāvā darbu speciālistu komandā ar plašām iespējām papildināt zināšanas, izkopt prasmes un veidot karjeru. ES iestāžu multikulturālās, starptautiskās un daudzveidīgās komandas kopīgi strādā, lai uzlabotu dzīvi aptuveni 450 miljoniem ES iedzīvotāju un ne tikai viņiem.

Cieņa pret kultūru daudzveidību un vienlīdzīgu iespēju veicināšana ir ES pamatprincipi, un Eiropas Personāla atlases birojs īsteno principu, ka visiem kandidātiem ir vienādas iespējas un pret visiem ir vienāda attieksme. Plašāku informāciju par iespēju vienlīdzības politiku un to, kā lūgt īpašus atlases testu pielāgojumus, meklējiet lapā, kurā runāts tieši par šiem jautājumiem.

 

Vai esat piemērots?

Jums ir jābūt ES pilsonim un jāzina vismaz divas ES oficiālās valodas: ja jums ir teicamas 1. valodas (konkursa valodas) zināšanas un pietiekamas 2. valodas (angļu vai franču valodas) prasmes, piesakieties!

Ņemiet vērā, ka jums nepieciešama pabeigta pēcvidējā izglītība, ko apliecina diploms, un pēc šādas izglītības iegūšanas – vismaz 3 gadu darba pieredze jomā, kas ir tieši saistīta ar darba pienākumiem. Alternatīva ir vidējā izglītība, ko apliecina diploms, kas ļauj uzsākt pēcvidējās izglītības studijas, un pēc šādas izglītības iegūšanas – vismaz 6 gadu darba pieredze, no kuras vismaz 3 gadu pieredzei ir jābūt jomā, kas ir tieši saistīta ar darba pienākumiem.

Sīkāku informāciju par prasībām meklējiet paziņojumā par konkursu, kurš atrodams, noklikšķinot uz zemāk redzamās saites.

Pieteikšanās sākas 18. februārī.