Correctoren/taalredacteuren

Startseite > Correctoren/taalredacteuren

Zoekt u een baan op taalkundig gebied? Bent u handig met woorden? Heeft grammatica voor u geen geheimen? Pas die taalvaardigheden dan toe in een internationale omgeving!

Het Europees Parlement en het Hof van Justitie zoeken correctoren/taalredacteuren voor het Grieks, Spaans, Ests, Iers, Italiaans en Portugees (rang AST 3) voor hun taaldiensten in Luxemburg.

Wordt u aangenomen, dan krijgt u onder meer de volgende taken: corrigeren van manuscripten, controleren van vertalingen op overeenstemming met de brontekst, voorbereiden en controleren van drukproeven voor publicatie in verschillende formaten en op verschillende media, en voorbereiden van manuscripten in elektronisch formaat of op papier, op het vlak van spelling, grammatica en zinsbouw. U controleert teksten ook op samenhang, eenvormigheid en naleving van stilistische afspraken en regels, doet terminologiewerk en checkt de kwaliteit van vertalingen.

Bij de EU-instellingen en ‑agentschappen werkt u samen met allerlei deskundigen en krijgt u alle kans om uw horizon te verbreden, uw vaardigheden te ontwikkelen en een mooie carrière op te bouwen. In een gevarieerd, multicultureel en internationaal team zet u zich samen met uw collega's in voor de ongeveer 450 miljoen burgers van de EU en ook voor de wereld daarbuiten.

Respect voor culturele verscheidenheid en gelijke kansen zijn fundamentele waarden van de EU. Het Europees Bureau voor personeelsselectie probeert alle kandidaten dezelfde kansen, behandeling en mogelijkheden te geven. Meer informatie over ons gelijkekansenbeleid en over het aanvragen van bijzondere voorzieningen bij de selectietests vindt u op onze infopagina over gelijke kansen.

 

Wat zijn de eisen?

U heeft de nationaliteit van een EU-land en kent minstens twee EU-talen, waarvan één (de taal van het vergelijkend onderzoek) grondig en één (Engels of Frans) bevredigend.

U heeft een diploma postsecundair onderwijs gehaald, gevolgd door minstens drie jaar werkervaring die rechtstreeks verband houdt met de functie. Een diploma middelbaar onderwijs dat toegang geeft tot postsecundair onderwijs, gevolgd door ten minste zes jaar werkervaring die rechtstreeks verband houdt met de functie, mag ook.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vindt u in de aankondiging van het vergelijkend onderzoek op de pagina hieronder.

U kunt solliciteren vanaf 18 februari.