Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi

Strona główna > Korektorzy tekstów / redaktorzy językowi

Szukasz pracy jako lingwista? Język to twój żywioł? Gramatyka nie ma dla Ciebie tajemnic? Jeżeli tak, mamy dla ciebie ofertę wykorzystania tych umiejętności w międzynarodowym środowisku.

Parlament Europejski i Trybunał Sprawiedliwości planują zatrudnić greckich, hiszpańskich, estońskich, irlandzkich, włoskich i portugalskich korektorów tekstów/redaktorów językowych (grupa zaszeregowania AST 3) w swoich służbach językowych w Luksemburgu.

Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, jego zadania będą obejmowały m.in. korektę tekstów, sprawdzanie przetłumaczonych tekstów pod kątem ich zgodności z językiem oryginału, przygotowywanie i sprawdzanie treści do publikacji w różnych formatach i w różnych mediach, przygotowywanie tekstów w formacie elektronicznym lub na papierze pod względem ortografii, gramatyki i składni. Do zadań będzie należało również sprawdzanie zgodności z normami i zasadami stylistycznymi, a także udział w pracach terminologicznych oraz w procedurach kontroli jakości tłumaczeń dokumentów.

Instytucje i agencje UE oferują pracę w środowisku wysoko wykwalifikowanych specjalistów oraz różnorodne możliwości dokształcania, podnoszenia umiejętności i rozwoju kariery zawodowej. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych i zróżnicowanych wewnętrznie zespołach w instytucjach UE daje możliwość wpływu na życie ok. 450 mln obywateli UE i ludzi poza jej granicami.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Jesteś obywatelem UE i znasz co najmniej dwa języki urzędowe UE: biegle język 1 (język konkursu) i zadowalająco język 2 (angielski lub francuski)? Jeśli tak, to szukamy właśnie Ciebie!

Pamiętaj, że musisz mieć wykształcenie na poziomie pomaturalnym potwierdzone dyplomem oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu. Alternatywnie możesz mieć wykształcenie średnie potwierdzone świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki na poziomie pomaturalnym oraz co najmniej 6-letnie doświadczenie zawodowe, z czego co najmniej 3 lata bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków, zdobyte po uzyskaniu tego świadectwa.

Szczegółowe informacje na temat wymogów można znaleźć w ogłoszeniu o konkursie na stronach opisujących procedurę zgłoszenia.

Zgłaszać się można od 18 lutego.