Corectori/ Editori lingvistici

Acasă > Corectori/ Editori lingvistici

Vă doriți o carieră de lingvist? Stăpâniți arta cuvintelor? Gramatica dumneavoastră este impecabilă? E poate timpul să aplicați toate cunoștințele dumneavoastră lingvistice într-un mediu internațional.

Parlamentul European și Curtea de Justiție caută să recruteze corectori/verificatori lingvistici de limbă greacă, spaniolă, estonă, irlandeză, italiană și portugheză (gradul AST 3) în cadrul serviciilor lor lingvistice din Luxemburg.

Dacă sunteți recrutat, sarcinile dumneavoastră vor include corectarea manuscriselor, verificarea corespondenței dintre textele traduse și cele în limba originală, pregătirea și verificarea documentelor în vederea publicării în diferite formate și pe diverse suporturi și pregătirea manuscriselor în format electronic sau pe suport de hârtie din punct de vedere ortografic, gramatical și sintactic. De asemenea, veți verifica dacă textele sunt coerente, uniforme și conforme cu convențiile și normele stilistice și veți participa la activități terminologice și la procesul de control al calității pentru traducerea documentelor.

Instituțiile și agențiile UE le oferă angajaților lor posibilitatea de a colabora cu experți din multiple domenii și de a-și îmbunătăți cunoștințele, competențele și cariera. Echipele multiculturale, internaționale și diverse care alcătuiesc instituțiile UE lucrează pentru binele celor circa 450 de milioane de cetățeni ai UE, dar și al omenirii, în general.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Aflați cum puteți solicita eventuale ajustări speciale și care este politica noastră privind egalitatea de șanse.

 

Îndepliniți toate condițiile?

Sunteți cetățean al UE și cunoașteți cel puțin două limbi ale UE – limba 1 (limba concursului) la perfecție și limba 2 (engleză sau franceză) la un nivel satisfăcător? Atunci ați putea fi persoana pe care o căutăm!

Cerințe privind studiile și experiența: studii superioare absolvite cu diplomă și urmate de o experiență profesională de cel puțin trei ani într-un domeniu legat direct de natura atribuțiilor sau studii secundare absolvite cu o diplomă care oferă acces la învățământul superior, urmate de o experiență profesională de cel puțin șase ani, din care cel puțin trei într-un domeniu legat direct de natura atribuțiilor.

Pentru a vedea cerințele în detaliu, consultați Anunțul de concurs de pe pagina noastră pentru înscrieri de mai jos.

Înscrierile încep pe 18 februarie.