Korektorji/jezikovni uredniki

Domača stran > Korektorji/jezikovni uredniki

Ali načrtujete jezikovno kariero? Znate z besedami? Brezhibno obvladate slovnico? Zdaj boste lahko svoje spretnosti uporabili v mednarodnem okolju.

Evropski parlament in Sodišče Evropske unije iščeta grške, španske, estonske, irske, italijanske in portugalske korektorice oz. korektorje/jezikovne urednice oz. urednike (razred AST 3) za zaposlitev v svojih jezikovnih službah v Luksemburgu.

V primeru zaposlitve bodo vaše naloge zajemale korekturo rokopisov, preverjanje skladnosti prevodov z izvirnim jezikom, pripravo in preverjanje krtačnih odtisov za objavo v različnih oblikah in medijih ter pregled črkovanja, slovnice in skladnje rokopisov v elektronski obliki ali na papirju. Pregledali boste tudi njihovo zunanjo in notranjo skladnost ter skladnost s slogovnimi dogovori in pravili ter sodelovali pri terminološkem delu in nadzoru kakovosti prevodov dokumentov.

Institucije in agencije EU kot delodajalke ponujajo skupnost strokovnega znanja s široko paleto priložnosti za učenje, izpopolnjevanje in poklicni razvoj. Večkulturne, mednarodne in raznolike ekipe institucij si skupaj prizadevajo za izboljšanje življenja okoli 450 milijonov državljank in državljanov EU ter drugih.

Spoštovanje kulturne različnosti in uveljavljanje enakih možnosti sta temeljni načeli Evropske unije. Evropski urad za izbor osebja si prizadeva vsem kandidatom zagotoviti enakost možnosti, obravnavanja in dostopa. Več o naši politiki enakih možnosti in kako vložiti zahtevek za posebno prilagoditev pri opravljanju testov na tej spletni strani.

 

Pogoji za prijavo

Če imate državljanstvo EU in znanje vsaj dveh jezikov EU: odlično znanje 1. jezika (jezik natečaja) in zadovoljivo znanje 2. jezika (angleščina ali francoščina)? Potem ste oseba, ki jo iščemo!

Za prijavo morate imeti z diplomo potrjeno posrednješolsko izobrazbo, ki ji sledijo vsaj 3 leta delovnih izkušenj na področju, neposredno povezanem s predvidenimi nalogami. Imate lahko tudi s spričevalom potrjeno srednješolsko izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja na posrednješolski ravni in ki ji sledi vsaj 6 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na področju, neposredno povezanem s predvidenimi nalogami.

Podrobnejše informacije o pogojih so objavljene v razpisu natečaja, ki je na voljo na spodnji strani za prijavo.

Prijave začnemo sprejemati z 18. februarjem.