Korrekturläsare/språkgranskare

Förstasida > Korrekturläsare/språkgranskare

Vill du jobba med språk? Gillar du ord? Är du en fena på grammatik? Då har du chansen att använda dina goda språkkunskaper i en internationell miljö.

Europaparlamentet och EU-domstolen söker grekisk-, spansk-, estnisk-, irisk-, italiensk- och portugisiskspråkiga korrekturläsare/språkgranskare (lönegrad AST 3) till sina språkavdelningar i Luxemburg.

Du som anställs ska korrekturläsa manuskript, kontrollera att översatta texter stämmer överens med källtexten och förbereda och läsa korrektur i olika format och medier. Du kan också få kontrollera stavning, grammatik och meningsbyggnad i manuskript i elektroniskt format eller på papper. Andra arbetsuppgifter går ut på att kontrollera om texter är konsekventa och enhetliga och följer stilkonventioner och skrivregler och att delta i terminologiarbete och kvalitetskontroll av översättningar.

I EU:s institutioner och organ finns många intressanta karriärvägar och möjligheter till kompetensutveckling. Där arbetar internationella team med personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen.

EU vilar på principerna om kulturell mångfald och likabehandling och Europeiska rekryteringsbyrån strävar efter att tillämpa principerna om lika möjligheter, likabehandling och lika tillgång för alla sökande. Du kan läsa mer om vår policy för lika möjligheter och särskild anpassning av urvalsproven för sökande med funktionsnedsättning och särskilda behov på vår sida om lika möjligheter.

 

Är du den vi söker?

Om du är EU-medborgare med kunskaper i minst två EU-språk: perfekta kunskaper i språk 1 (uttagningsprovets språk) och tillfredsställande kunskaper i språk 2 (engelska eller franska) – då kan du vara den vi söker!

Du måste dessutom ha en avslutad eftergymnasial utbildning som styrks med ett examensbevis, följt av minst tre års yrkeserfarenhet på ett område med direkt koppling till arbetsuppgifterna. Alternativt kan du ha gymnasieutbildning (som styrks av avgångsbetyg) som ger behörighet till eftergymnasial utbildning, följt av minst sex års yrkeserfarenhet, varav minst tre år på ett område med direkt koppling till arbetsuppgifterna.

Du kan läsa mer om kraven i meddelandet om uttagningsprov som du hittar på vår ansökningssida.

Du kan söka från den 18 februari.