Списъци на издържалите конкурс и успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Валидност на списъците на издържалите конкурс:

Валидността на някои списъци на издържалите организирани от EPSO конкурси се удължава.

Вижте актуализираната информация за всички активни списъци на издържалите конкурс. Крайният срок на тези списъци може да бъде удължен впоследствие.

 

Списъци на издържалите конкурс, чиято валидност не се удължава:

Тъй като валидността на редица други списъци е удължавана неколкократно, назначаващият орган реши – след съгласуване с всички институции – да не удължава допълнително срока на:

 

Валидност на списъците на успешно преминалите подбор за договорно наети служители

Валидността на някои списъци на успешно преминалите подбор на EPSO за договорно наети служители се удължава.

Вижте актуализираната информация за всички активни списъци с успешни кандидати. Крайният срок на тези списъци може да бъде удължен впоследствие.