Forlængelse af forskellige reservelister

Forlængelse af visse reservelisters gyldighed:

Gyldigheden af en række reservelister for udvælgelsesprøver afholdt af EPSO er blevet forlænget.

Her finder du opdateret information om alle aktive reservelister. Listernes slutdato kan forlænges yderligere.

 

Ingen forlængelse af visse reservelisters gyldighed:

Da gyldigheden af en række reservelister er blevet forlænget adskillige gange, har ansættelsesmyndigheden efter aftale med alle institutionerne besluttet ikke at forlænge gyldigheden af følgende lister:

 

Forlængelse af visse reservelister for kontraktansatte

Gyldigheden af en række af EPSO's reservelister for kontraktansatte er blevet forlænget.

Her finder du opdateret information om alle aktive reservelister. Listernes slutdato kan forlænges yderligere.