Εφεδρικοί κατάλογοι

Ισχύς των εφεδρικών καταλόγων:

Η ισχύς ορισμένων εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων σε διαγωνισμούς της EPSO έχει παραταθεί.

Εδώ θα βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλους τους ισχύοντες εφεδρικούς καταλόγους. Η ημερομηνία λήξης των καταλόγων ενδέχεται να παραταθεί μελλοντικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τις διαδικασίες επιλογής συμβασιούχων κατά το διάστημα 2005-2016 θα βρείτε εδώ.

 

Μη παράταση της ισχύος εφεδρικών καταλόγων:

Δεδομένου ότι η ισχύς ορισμένων άλλων εφεδρικών καταλόγων έχει παραταθεί επανειλημμένα, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφάσισε, σε συμφωνία με όλα τα θεσμικά όργανα, να μην παραταθούν περαιτέρω: