Εφεδρικοί κατάλογοι και κατάλογοι επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Ισχύς των εφεδρικών καταλόγων

Η ισχύς ορισμένων εφεδρικών καταλόγων επιτυχόντων σε διαγωνισμούς της EPSO έχει παραταθεί.

Εδώ θα βρείτε επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με όλους τους ισχύοντες εφεδρικούς καταλόγους. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτών των καταλόγων ενδέχεται να παραταθεί μελλοντικά.

 

Μη παράταση της ισχύος εφεδρικών καταλόγων

Δεδομένου ότι η ισχύς ορισμένων άλλων εφεδρικών καταλόγων έχει παραταθεί επανειλημμένα, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αποφάσισε, σε συμφωνία με όλα τα θεσμικά όργανα, να μην παραταθούν περαιτέρω:

 

Ισχύς των καταλόγων επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων

Παρατείνεται η ισχύς ορισμένων καταλόγων επιλογής συμβασιούχων υπαλλήλων που έχει καταρτίσει η EPSO.

Μπορείτε να βρείτε εδώ επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλους τους ισχύοντες καταλόγους. Η ημερομηνία λήξης της ισχύος αυτών των καταλόγων ενδέχεται να παραταθεί μελλοντικά.