Reservnimekirjad ja lepinguliste töötajate valikunimekirjad

Reservnimekirjade kehtivus

Paljude EPSO korraldatud konkursside reservnimekirjade kehtivust on pikendatud.

Siit leiate ajakohastatud ülevaate kõikidest praegu kehtivatest reservnimekirjadest. Nimekirjade kehtivust võidakse edaspidi veelgi pikendada.

 

Reservnimekirjad, mille kehtivust ei pikendata

Kuna paljude reservnimekirjade kehtivust on juba mitu korda pikendatud, on ametisse nimetav asutus kokkuleppel kõikide institutsioonidega otsustanud mitte pikendada:

 

Lepinguliste töötajate valikunimekirjade kehtivus

Paljude EPSO koostatud lepinguliste töötajate valikunimekirjade kehtivust on pikendatud.

Siit leiate ajakohastatud ülevaate kõikidest praegu kehtivatest nimekirjadest. Nimekirjade kehtivust võidakse edaspidi veelgi pikendada.