Painéil, agus liostaí na bpróiseas roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh

Tréimhse bailíochta na bpainéal:

Tá síneadh curtha le tréimhse bailíochta roinnt painéal a tiomsaíodh mar chuid de chomórtais a d'eagraigh EPSO.

Tá fáil anseo ar an eolas is déanaí faoi na painéil ar fad atá bailí faoi láthair. Is féidir go gcuirfear síneadh le dáta deiridh na bpainéal sin amach anseo.

 

Painéil nach mbeidh síneadh á chur lena dtréimhse bailíochta:

Ós rud é gur cuireadh síneadh roinnt babhtaí roimhe seo le tréimhse bailíochta roinnt painéal, tá cinneadh déanta ag an údarás ceapacháin, i gcomhar leis na hinstitiúidí eile ar fad, gan síneadh a chur:

 

Bailíocht liostaí na bpróiseas roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh

Tá síneadh curtha le bailíocht roinnt liostaí a tiomsaíodh mar chuid de phróisis roghnúcháin do ghníomhairí ar conradh a d'eagraigh EPSO.

Tá fáil anseo ar an eolas is déanaí faoi na liostaí ar fad atá bailí faoi láthair. Is féidir go gcuirfear síneadh le dáta deiridh na bpainéal sin amach anseo.