Rezervo sąrašai ir sutartininkų atrankos sąrašai

Rezervo sąrašų galiojimas

Pratęstas kai kurių rezervo sąrašų, sudarytų po EPSO rengtų konkursų, galiojimo laikotarpis.

Susipažinkite su atnaujinta informacija apie visus galiojančius rezervo sąrašus. Šių sąrašų galiojimo terminas ateityje gali būti pratęstas.

 

Rezervo sąrašų galiojimo nepratęsimas

Kadangi kai kurių kitų rezervo sąrašų galiojimas jau buvo kelis kartus pratęstas, paskyrimų tarnyba, visoms kitoms institucijoms pritarus, nusprendė nebepratęsti:

 

Sutartininkų atrankos sąrašų galiojimas

Pratęstas kai kurių EPSO sudarytų sutartininkų atrankos sąrašų galiojimo laikas.

Susipažinkite su atnaujinta informacija apie visus galiojančius sąrašus. Šių sąrašų galiojimo terminas ateityje gali būti pratęstas.