Listy rezerwowe i listy sporządzone w ramach procedur naboru pracowników kontraktowych

Ważność list rezerwowych

Ważność wielu list rezerwowych utworzonych w wyniku konkursów zorganizowanych przez EPSO została przedłużona.

Tutaj znajdziesz aktualne informacje dotyczące wszystkich ważnych list rezerwowych. Okres ich ważności może w przyszłości jeszcze zostać przedłużony.

 

Nieprzedłużenie ważności list rezerwowych

Ponieważ ważność wielu list rezerwowych została już kilkukrotnie przedłużona, organ powołujący zdecydował w porozumieniu ze wszystkimi instytucjami, że w przyszłości nie przedłuży ważności:

 

Ważność list sporządzonych w ramach procedur naboru pracowników kontraktowych

Ważność wielu list sporządzonych w ramach procedur naboru pracowników kontraktowych zorganizowanych przez EPSO została przedłużona.

Aktualne informacje dotyczące wszystkich ważnych list dostępne są pod tym linkiem. Okres ich ważności może w przyszłości jeszcze zostać przedłużony.