Rezervné zoznamy a výberové zoznamy zmluvných zamestnancov

Platnosť rezervných zoznamov:

Platnosť viacerých rezervných zoznamov pre výberové konania organizované úradom EPSO bola predĺžená.

Na tejto stránke nájdete aktualizované informácie o všetkých platných rezervných zoznamoch. Dátum uplynutia platnosti týchto zoznamov sa môže v budúcnosti predĺžiť.

 

Koniec platnosti rezervných zoznamov:

Keďže platnosť niekoľkých ďalších rezervných zoznamov bola niekoľkokrát predĺžená, menovací orgán po dohode so všetkými inštitúciami rozhodol, že ich platnosť už nebude predlžovať:

 

Platnosť výberových zoznamov zmluvných zamestnancov

Platnosť viacerých výberových zoznamov zmluvných zamestnancov pre výberové konania organizované úradom EPSO bola predĺžená.

Na tejto stránke nájdete aktuálne informácie o všetkých platných zoznamoch. Dátum uplynutia platnosti týchto zoznamov sa môže v budúcnosti predĺžiť.