Rezervni seznami in seznami za pogodbene uslužbence za izbirne postopke

Veljavnost rezervnih seznamov:

Veljavnost številnih rezervnih seznamov za natečaje, ki jih je organiziral urad EPSO, je podaljšana.

Preverite posodobitve vseh aktivnih rezervnih seznamov. Končni datum teh seznamov bomo v prihodnje lahko še podaljšali.

 

Veljavnost rezervnih seznamov ni podaljšana:

Veljavnost številnih drugih rezervnih seznamov je že bila večkrat podaljšana, zato je organ za imenovanje v soglasju z vsemi institucijami odločil, da ne podaljša veljavnosti:

 

Veljavnost seznamov za pogodbene uslužbence

Veljavnost številnih seznamov za pogodbene uslužbence za izbirne postopke, ki jih je organiziral urad EPSO, je podaljšana.

Preverite posodobitve vseh aktivnih seznamov. Končni datum teh seznamov bomo v prihodnje lahko še podaljšali.