Reservlistor och listor för kontraktsanställda

Giltiga reservlistor

Flera reservlistor för Epsos uttagningsprov har förlängts.

Här hittar du aktuell information om alla gällande reservlistor. Listorna kan komma att förlängas ytterligare.

 

Reservlistor som inte längre är giltiga

Eftersom ett antal reservlistor har förlängts flera gånger redan har tillsättningsmyndigheten i överenskommelse med alla institutioner beslutat att inte förlänga följande reservlistor:

 

Giltiga listor för kontraktsanställda

Flera listor för Epsos urval av kontraktsanställda har förlängts.

Här hittar du aktuell information om alla gällande listor. Listorna kan komma att förlängas ytterligare.