Úvod > Salvatore Biondo, programový asistent úřadu OIB

Salvatore Biondo, programový asistent úřadu OIB

„Budovy obecně, zvláště pak jejich technická stránka, mě vždycky něčím fascinovaly. Proto jsem velmi rád, že můžu být součástí týmu, který zajišťuje údržbu budov Komise v Bruselu (kanceláří i třeba budov, kde sídlí komisní jesle). Mám na starost především technickou stránku - kontroluji, zda vše splňuje technické požadavky. Jde o zajímavou, nerutinní práci: Pracuji přímo v terénu a zároveň se starám o administrativní stránku projektů. Mám navíc značnou autonomii. Zároveň jsem neustále v kontaktu se svými kolegy a externími dodavateli. Líbí se mi, když společně hledáme optimální technické řešení nějakého problému, když se spolu bavíme o možnostech, sdělujeme si nápady. Jde o zajímavou práci, kde je zároveň i mnoho výzev k řešení. Tímto způsobem se podílám na evropském projektu já.“

Programový asistent Úřadu pro infrastrukturu a logistiku Evropské komise v Bruselu (OIB)