Αρχική σελίδα > Salvatore Biondo, βοηθός προγράμματος OIB

Salvatore Biondo, βοηθός προγράμματος OIB

«Ανέκαθεν με συνάρπαζαν τα κτίρια και ιδίως η τεχνική τους πλευρά. Γι’ αυτό χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στην ομάδα συντήρησης όλων των κτιρίων της Επιτροπής στις Βρυξέλλες (γραφεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί, κ.λπ.). Κύρια ευθύνη μου είναι να διασφαλίζω ότι τα πάντα συμμορφώνονται με τις τεχνικές προδιαγραφές. Πρόκειται για μια πολυδιάστατη εργασία που συνδυάζει πρακτικά καθήκοντα με διοικητικές αρμοδιότητες. Έχω μεγάλη αυτονομία. Ταυτόχρονα, βρίσκομαι σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους μου και τους εξωτερικούς αναδόχους. Μου αρέσει να ανταλλάσσουμε ιδέες και να βρίσκουμε τεχνικές λύσεις από κοινού. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα δουλειά γεμάτη προκλήσεις που μου επιτρέπει να συμβάλω στην οικοδόμηση της Ευρώπης.»

Βοηθός προγράμματος OIB, Ευρωπαϊκή Επιτροπή