Предупреждение за измама: фалшиви предложения за работа

Начало > Предупреждение за измама: фалшиви предложения за работа
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Уведомени сме за фалшиви предложения за работа, в които неправомерно се посочва, че са публикувани от Европейската служба за подбор на персонал (EPSO).

Настоятелно ви препоръчваме да подхождате с недоверие към нежелани електронни съобщения, телефонни обаждания и съобщения, които изискват лична информация или финансово плащане.

При никакви обстоятелства не трябва да споделяте вашите лични данни, да предприемате действия или да извършвате плащания въз основа на тези фалшиви съобщения.

Европейската служба за подбор на персонал никога няма да поиска от вас парична такса.

Информацията за всички наши процедури за подбор се публикува на нашия уебсайт.

Ако имате съмнения или узнаете за каквото и да било неправомерно използване на наименованието на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO), моля, съобщете за това, като се свържете с нас незабавно.