Pozor na podvodné pracovní nabídky!

Úvod > Pozor na podvodné pracovní nabídky!
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Byli jsme upozorněni na podvodné nabídky zaměstnání, které nepravdivě uvádějí, že pocházejí od Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

Vyzýváme proto k maximální opatrnosti, setkáte-li se s nevyžádanými e-maily, telefonáty či zprávami, ve kterých budou odesílatelé požadovat osobní informace nebo finanční odměnu.

V žádném případě jim své osobní údaje neposkytujte, na nabídky nereagujte ani na základě těchto podvodných sdělení neprovádějte žádné platby.

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) nikdy nežádá o žádný poplatek.

Všechna naše výběrová řízení jsou zveřejňována na našich internetových stránkách.

Pokud budete mít pochybnosti o jakékoli situaci, kdy se bude jednající zaštiťovat názvem úřadu EPSO, nebo se o takovém případu dozvíte, ihned nám to prosím oznamte.