Ειδοποίηση για απάτη: δόλια προσφορά θέσεων εργασίας

Αρχική σελίδα > Ειδοποίηση για απάτη: δόλια προσφορά θέσεων εργασίας
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Έχουμε ενημερωθεί σχετικά με δόλιες προσφορές θέσεων εργασίας οι οποίες ψευδώς αναφέρουν ότι έχουν ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Σας συνιστούμε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτόκλητα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μηνύματα ή σε τηλεφωνικές κλήσεις που σας ζητούν να δώσετε προσωπικές πληροφορίες ή να καταβάλετε κάποιο ποσό.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να κοινοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία ή να προβαίνετε σε οποιαδήποτε ενέργεια ή πληρωμή με βάση αυτές τις δόλιες μορφές επικοινωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) δεν ζητά ποτέ την καταβολή κανενός ποσού.

Όλες οι δικές μας διαδικασίες επιλογής δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας.

Αν έχετε αμφιβολίες, ή αν υποπέσει στην αντίληψή σας μη ενδεδειγμένη χρήση του ονόματος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO), παρακαλούμε να μας το αναφέρετε επικοινωνώντας μαζί μας αμέσως.