Pettuse hoiatus: võltstööpakkumised

Avaleht > Pettuse hoiatus: võltstööpakkumised
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Meile on teatatud võltstööpakkumistest, milles esitatakse valeväide, et need on avaldanud Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO).

Palume teil olla väga tähelepanelik igasuguste soovimatute e-kirjade, telefonikõnede ja tekstisõnumite suhtes, milles palutakse esitada isikuandmeid või teha makseid.

Ärge mitte mingil juhul jagage oma isikuandmeid, ärge võtke midagi ette ega tehke selliste petturlike teadete põhjal makseid.

Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) ei küsi kunagi tasu.

Kõik meie valikumenetlused on avaldatud meie veebisaidil.

Kui teil on kahtlusi või olete saanud teada Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) nime väärast kasutusest, teatage sellest meile palun viivitamata.