Foláireamh faoi chamscéim: bréagthairiscintí poist

Etusivu > Foláireamh faoi chamscéim: bréagthairiscintí poist
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Cuireadh ar ár súile dúinn go bhfuil bréagthairiscintí poist ag dul thart ina dtugtar le fios go falsa gurb í an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) a d’eisigh iad.

Iarraimid ort a bheith faichilleach faoi ríomhphoist, glaonna gutháin, téacsteachtaireachtaí agus teachtaireachtaí a gheobhaidh tú gan choinne á iarraidh ort eolas pearsanta a thabhairt nó airgead a íoc.

Ní ceart duit, in aon chor, do shonraí pearsanta a thabhairt, ná beart ar bith a dhéanamh ná íocaíocht a dhéanamh mar gheall ar chumarsáid bhréagach dá leithéid.

Ní iarrann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO) aon táille choíche.

Foilsítear gach ceann dár bpróisis roghnúcháin ar ár suíomh gréasáin.

Má tá amhras ar bith ort faoi seo nó más eol duit mí-úsáid a bheith á baint as ainm na hOifige Eorpaí um Roghnú Foirne (EPSO), iarrtar ort teagmháil a dhéanamh linn láithreach.