Brīdinājums: krāpnieciski darba piedāvājumi

Sākumlapa > Brīdinājums: krāpnieciski darba piedāvājumi
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Esam tikuši informēti par krāpnieciskiem darba piedāvājumiem, kuros maldinoši norādīts, ka tos publicējis Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO).

Iesakām jums izturēties ar īpašu skepsi tad, ja jums ar nevēlamām e-pasta vēstulēm, zvaniem, īsziņām un ziņojumiem prasa personisku informāciju vai maksājumu.

Nekādā gadījumā nesniedziet savus persondatus, neveiciet nekādas darbības un nekādus maksājumus, reaģējot uz šiem krāpnieciskajiem paziņojumiem.

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) nekad neprasa maksājumus.

Visas mūsu atlases procedūras ir publicētas mūsu tīmekļa vietnē.

Ja jums ir šaubas vai ja uzzināt par Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) nosaukuma nepareizu izmantošanu, lūdzam nekavējoties ar mums sazināties, lai to paziņotu.