Ostrzeżenie o oszustwach: fałszywe oferty pracy

Strona główna > Ostrzeżenie o oszustwach: fałszywe oferty pracy
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Zgłoszono nam przypadki fałszywych ofert pracy, które zawierają informację, że wysyła je Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO).

Prosimy o zachowanie wzmożonej ostrożności w przypadku wszelkich niespodziewanych wiadomości elektronicznych, połączeń telefonicznych i SMS-ów, w których wymagane jest podanie informacji osobistych lub wniesienie opłat.

Nie należy w żadnym przypadku podawać w odpowiedzi danych osobowych, podejmować jakichkolwiek działań ani dokonywać płatności.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) nigdy nie żąda od kandydatów żadnych opłat.

Wszystkie nasze procedury naboru są ogłaszane na naszej stronie internetowej.

W przypadku wszelkich wątpliwości oraz w razie zauważenia niewłaściwego wykorzystania nazwy „Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO)” prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z nami.