Upozornenie: podvodné pracovné ponuky

Domovská stránka > Upozornenie: podvodné pracovné ponuky
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Boli sme upozornení na podvodné pracovné ponuky, v ktorých sa nepravdivo uvádza, že pochádzajú od Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO).

Žiadame vás preto o ostražitosť v prípade nevyžiadaných e-mailov, telefonátov alebo správ, ktorých odosielatelia od vás požadujú osobné informácie alebo finančné platby.

V žiadnom prípade im neposkytnite vaše osobné údaje, nereagujte na tieto podvodné oznámenia, ani na ich základe neuhrádzajte žiadne platby.

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) nikdy nepožaduje úhradu poplatku.

Všetky naše výberové konania sú uverejnené na našom webovom sídle.

Ak máte podozrenie, že došlo k neoprávnenému použitiu názvu Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO), alebo ak sa o takomto prípade dozviete, bezodkladne nás kontaktujte.