Pozor na lživé informace a podvodné nabídky

Úvod > Pozor na lživé informace a podvodné nabídky
internet cyber attack alert with red broken padlock icon showing unsecured data

Byli jsme upozorněni na různé podvodné aktivity, které mají nepříznivý dopad na činnost Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

U těchto informací o údajném zrušení probíhajících výběrových řízení a podvodných nabídek zaměstnání se nepravdivě uvádí, že pocházejí od Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO).

Vyzýváme proto k maximální opatrnosti, setkáte-li se s nevyžádanými e-maily, telefonáty či zprávami, ve kterých budou odesílatelé požadovat osobní informace nebo finanční odměnu.

V žádném případě jim své osobní údaje neposkytujte, na nabídky nereagujte ani na základě těchto podvodných sdělení neprovádějte žádné platby.

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) nikdy nežádá o žádný poplatek.

Všechna naše výběrová řízení jsou zveřejňována na našich internetových stránkách.

Uchazečům taktéž připomínáme, že veškeré změny v harmonogramu výběrového řízení budou oznámeny VÝHRADNĚ na internetových stránkách úřadu EPSO a potvrzeny prostřednictvím uchazečova účtu EPSO.

Pokud budete mít pochybnosti o jakékoli situaci, kdy se bude jednající zaštiťovat názvem úřadu EPSO, nebo se o takovém případu dozvíte, ihned nám to prosím oznamte.