Специалисти в областта на научните изследвания

Вие сте талантлив специалист в областта на научните изследвания? Съвместният изследователски център на Европейската комисия (JRC) в момента търси мотивирани служители, които да работят основно в Севиля, Петен, Испра, Геел и Карлсруе.

Съвместният изследователски център работи в тясна връзка с процеса на изготвяне на политики, като служи на общия интерес на държавите членки и същевременно е независим от конкретни интереси.

Като специалиалист в областта на научните изследвания ще предоставяте насочена към клиентите научна и техническа подкрепа за изготвяне, развитие, осъществяване и наблюдение на политиките на ЕС.

Зачитането на културното многообразие и насърчаването на равните възможности са основополагащи принципи на ЕС и Европейската служба за подбор на персонал се стреми да осигурява равни възможности, равно третиране и равен достъп на всички кандидати. Можете да научите повече за нашата политика на равни възможности и как да поискате специални мерки по време на тестовете за подбор на нашата страница за равните възможности.

Не пропускайте тази страхотна възможност за кариера — периодът на кандидатстване започва на 21 февруари!

 

Условия за кандидатстване

Трябва да сте гражданин на ЕС и да владеете задълбочено един от 24-те официални езика на ЕС, както и да имате задоволителни познания по един от следните — английски, френски, немски, италиански или испански.

Освен това трябва да имате диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 4 години в съответната научна област, последвана от поне 6 години професионален опит, свързан с горепосочените задължения, или диплома за завършено висше образование с продължителност най-малко 3 години в съответната научна област, последвана от поне 7 години професионален опит.

 

Преглед на процедурата за подбор: 

Кандидатура

Филтър на квалификациите/Talent screener

Център за оценяване

Списък на издържалите конкурса