Výzkumní pracovníci

Pracujete ve vědeckém výzkumu? Společné výzkumné středisko Evropské komise (JRC) v současné době hledá nové talentované a motivované spolupracovníky, kteří by působili v těchto centrech: Sevilla, Petten, Ispra, Geel a Karlsruhe.

Společné výzkumné středisko úzce spolupracuje s tvůrci politiky, slouží společnému zájmu členských států EU a funguje nezávisle na zvláštních zájmech.

Výzkumní pracovníci poskytují cílenou vědeckou a technickou podporu při koncepci, vypracování, provádění a monitorování politických opatření EU.

K základním zásadám Evropské unie patří respektování kulturní rozmanitosti a podpora rovných příležitostí. Evropský úřad pro výběr personálu proto vždy usiluje o dodržování těchto zásad a zajišťuje, aby bylo se všemi uchazeči zacházeno stejně. Další informace o politice rovných příležitostí a tom, jak požádat o zvláštní asistenci během výběrových testů, najdete na našich internetových stránkách.

Nenechte si tuto skvělou pracovní příležitost ujít! Přihlášky je možné podávat od 21. února 2019.

 

Máte k této práci předpoklady?

Předpokladem je státní příslušnost země EU, výborná znalost jednoho z 24 jazyků EU a uspokojivá znalost angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny nebo španělštiny.

Kromě toho požadujeme dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 4 let z příslušného vědeckého oboru a následně minimálně 6 let odborné praxe související s náplní práce, nebo dokončené vysokoškolské vzdělání v délce nejméně 3 let z příslušného vědeckého oboru a následně minimálně 7 let odborné praxe.

 

Přehled fází výběrového řízení: 

Přihláška

Hodnocení zkušeností/Talent screener

Hodnotící centrum

Rezervní seznam