Teadusuuringute spetsialistid

Olete andekas teadusuuringute spetsialist? Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus otsib motiveerituid töötajaid, kes asuksid peamiselt tööle Sevillas, Pettenis, Ispras, Geelis ja Karlsruhes.

Teadusuuringute Ühiskeskus on lähedalt seotud poliitiliste otsuste tegemisega, teenib liikmesriikide ühishuve ja ei sõltu era- ega siseriiklikest huvidest.

Teadusuuringute spetsialistina on teie ülesanne pakkuda kliendikeskset teaduslikku ja tehnilist tuge ELi poliitika loomise, arendamise, rakendamise ja järelevalve käigus.

Kultuurilise mitmekesisuse austamine ja võrdsete võimaluste edendamine on ELi aluspõhimõtted ning Euroopa Personalivaliku Amet püüab tagada võrdsed võimalused ning võrdse kohtlemise ja juurdepääsu kõigile kandidaatidele. Lisateavet võrdsete võimaluste poliitika ning valikumenetluse jaoks eritingimuste taotlemise kohta leiate meie veebilehelt.

Ärge magage seda suurepärast karjäärivõimalust maha – kandideerida saab alates 21. veebruarist!

 

Kas olete sobiv kandidaat?

Te peate olema ELi kodanik ja oskama ühte ELi 24st ametlikust keelest väga heal tasemel ning hispaania, inglise, itaalia, prantsuse või saksa keelt rahuldaval tasemel.

Kandideerimiseks on vaja asjakohases teadusvaldkonnas vähemalt nelja-aastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt kuueaastast erialast töökogemust ametiülesannetega seotud valdkonnas või asjakohases teadusvaldkonnas vähemalt kolmeaastase nominaalõppeajaga kõrgkooliõpingute läbimist tõendavat diplomit ning diplomi omandamisele järgnenud vähemalt seitsmeaastast erialast töökogemust.

 

Ülevaade valikumenetlusest: 

Kandideerimisavaldus

Kvalifikatsiooni hindamine/Talent Screener

Hindamiskeskus

Reservnimekiri