Tieteellisen tutkimuksen asiantuntijat

Oletko tieteellisen tutkimuksen asiantuntija? Euroopan komission Yhteinen tutkimuskeskus (JRC) etsii motivoituneita työntekijöitä Sevillaan (Espanja), Petteniin (Alankomaat), Ispraan (Italia), Geeliin (Belgia) ja Karlsruheen (Saksa).

Yhteinen tutkimuskeskus tukee poliittista päätöksentekoa, palvelee jäsenvaltioiden yhteisiä etuja ja on toiminnassaan riippumaton yksittäisistä intresseistä.

Tieteellisen tutkimuksen asiantuntijoiden tehtävänä on antaa tarvelähtöistä tieteellistä ja teknistä tukea EU:n politiikkojen suunnittelulle, kehittämiselle, toteutukselle ja seurannalle.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet ovat EU:n perusarvoja. EU:n henkilöstövalintatoimisto EPSO varmistaa kaikkien hakijoiden tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien toteutumisen. Lisätietoja EPSOn yhtäläisten mahdollisuuksien politiikasta ja siitä, miten tarvittaessa voi pyytää erityisjärjestelyjä valintakokeissa, on EPSOn sivustolla.

Hakuaika alkaa 21.2.2019.

 

Mitä hakijoilta edellytetään?

Hakijan on oltava EU:n kansalainen, ja hänellä on oltava perusteellinen taito yhdessä EU:n 24 virallisesta kielestä sekä riittävä joko englannin, ranskan, saksan, italian tai espanjan kielen taito.

Lisäksi hakijalla on oltava vähintään 4-vuotinen korkeakoulututkinto asianmukaisilta tieteenaloilta ja sen jälkeen hankittu vähintään 6 vuoden työkokemus tehtäviin liittyvältä alalta tai vähintään 3-vuotinen korkeakoulututkinto asianmukaisilta tieteenaloilta ja sen jälkeen hankittu vähintään 7 vuoden työkokemus.

 

Valintamenettelyn kulku: 

Hakemus

Kykyjen kartoitus/Talent Screener

Arviointikeskusvaihe

Varallaololuettelo