Speisialtóirí ar an taighde eolaíoch

An speisialtóir cumasach ar an taighde eolaíoch thú? Tá Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin Eorpaigh (JRC) ar lorg foireann chumasach dhíograiseach, a bheidh lonnaithe i Sevilla, Petten, Ispra, Geel agus Karlsruhe den chuid is mó.

Tá dlúthbhaint ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde leis an bpróiseas déanta beartas, agus is ar mhaithe le leas coiteann na mBallstát a fheidhmíonn sé, cé go bhfuil sé neamhspleách ar leasanna speisialta.

I do cháil mar speisialtóir ar an taighde eolaíoch, cuirfidh tú tacaíocht eolaíoch agus theicniúil ar fáil, a bheidh dírithe ar chustaiméirí, chun gur féidir beartais an Aontais Eorpaigh a cheapadh, a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Bunphrionsabail de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an meas ar an éagsúlacht chultúrtha agus cur chun cinn comhdheiseanna, agus déanann an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne a dícheall féachaint chuige go mbeidh na deiseanna céanna ag na hiarratasóirí uile, go gcaithfear ar an dóigh chéanna leo agus go mbeidh an rochtain chéanna acu ar a cuid seirbhísí. Tá tuilleadh eolais ar an leathanach Comhdheiseanna faoinár mbeartas comhdheiseanna agus faoin gcaoi ar féidir socruithe speisialta a iarraidh i dtaca leis na trialacha.

Ná caill an deis ghairme iontach seo – ar an 21 Feabhra a osclóidh an tréimhse chlárúcháin!

 

An bhfuil mianach speisialtóra ar an taighde eolaíoch ionat?

Ní mór duit a bheith i do shaoránach den Aontas Eorpach agus eolas cuimsitheach a bheith agat ar cheann amháin de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh mar aon le heolas sásúil ar an mBéarla nó ar an bhFraincis, an Ghearmáinis, an Iodáilis nó an Spáinnis.

Ina theannta sin, ní mór céim ollscoile 4 bliana ar a laghad a bheith agat i réimse eolaíochta ábhartha agus 6 bliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a fuarthas ina dhiaidh sin a bhaineann go díreach le dualgais an phoist, nó céim ollscoile 3 bliana ar a laghad i réimse eolaíochta ábhartha agus 7 mbliana ar a laghad de thaithí ghairmiúil a fuarthas ina dhiaidh sin.

 

Forléargas ar an bpróiseas roghnúcháin: 

An t-iarratas

Scagthóir buanna/Talent screener

Ionad Measúnaithe

Painéal