Specjaliści w zakresie badań naukowych

Jesteś specjalistą w zakresie badań naukowych? Masz duży potencjał? Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) poszukuje obecnie kandydatów na tego rodzaju stanowiska, dostępne głównie w Sewilli, Petten, Isprze, Geel i Karlsruhe. Kandydatów powinna cechować wysoka motywacja.

Pozostając zawsze blisko procesu kształtowania polityki, Wspólne Centrum Badawcze prowadzi działalność służącą wspólnemu interesowi państw członkowskich UE, a jednocześnie jest niezależne od szczególnych interesów.

Specjaliści w zakresie badań naukowych będą udzielać zorientowanego na klienta wsparcia naukowego i technicznego w zakresie koncepcji, opracowywania, wdrażania i monitorowania polityk UE.

Do podstawowych zasad UE należą poszanowanie różnorodności kulturowej i promowanie równych szans, dlatego Europejski Urząd Doboru Kadr dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim kandydatom równe szanse, równe traktowanie i równy dostęp do procedur naboru. Więcej informacji o stosowanej przez nas polityce równych szans oraz o tym, w jaki sposób można zwrócić się o dostosowanie warunków przeprowadzania testów do swoich potrzeb, można znaleźć na naszej stronie na ten temat.

Nie przegap tej wyjątkowej szansy na karierę zawodową – zgłoszenia można nadsyłać od 21 lutego!

 

Sprawdź, czy to praca dla Ciebie

Kandydaci muszą być obywatelami UE i biegle władać jednym z 24 języków urzędowych UE, a także znać na zadowalającym poziomie język angielski, francuski, niemiecki, włoski lub hiszpański.

Muszą mieć ponadto dyplom ukończenia co najmniej czteroletnich studiów uniwersyteckich w odpowiedniej dziedzinie naukowej oraz co najmniej sześcioletnie doświadczenie zawodowe bezpośrednio związane z charakterem przyszłych obowiązków i zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu, bądź też dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów w odpowiedniej dziedzinie oraz co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe, zdobyte po uzyskaniu tego dyplomu.

 

Przebieg procedury naboru: 

Zgłoszenie

Ocena zdolności/Talent screener

Ocena zintegrowana

Lista rezerwowa