Specialiști în cercetare științifică

Sunteți specialist în cercetare științifică? Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (JRC) are nevoie de oameni motivați care să lucreze în principal la Sevilla, Petten, Ispra, Geel și Karlsruhe.

Activitatea Centrului Comun de Cercetare este apropiată procesului de elaborare a politicilor care servesc interesului comun al statelor membre ale UE, însă centrul este independent de interese speciale.

În calitate de specialist în cercetare științifică, veți oferi asistență științifică și tehnică axată pe utilizator pentru conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare și monitorizarea politicilor UE.

Respectarea diversității culturale și promovarea șanselor egale se numără printre principiile fundamentale ale UE. De aceea, Oficiul European pentru Selecția Personalului se străduiește să le ofere egalitate de șanse, de tratament și de acces tuturor candidaților. Mai multe despre politica egalității de șanse și despre cum să solicitați ajustări speciale pentru susținerea testelor de selecție pe pagina dedicată.

Nu ratați această oportunitate! Perioada de înscriere începe pe 21 februarie!

 

Îndepliniți toate condițiile?

Trebuie să fiți cetățean al UE și să aveți o cunoaștere temeinică a uneia dintre cele 24 de limbi oficiale ale UE, precum și o cunoaștere satisfăcătoare a limbii engleze, franceze, germane, italiene sau spaniole.

În plus, trebuie să fi absolvit studii universitare de cel puțin 4 ani într-un domeniu științific relevant, urmate de cel puțin 6 ani de experiență profesională relevantă pentru natura atribuțiilor. Alternativ, trebuie să faceți dovada absolvirii de studii universitare de cel puțin 3 ani într-un domeniu științific relevant, urmate de cel puțin 7 ani de experiență profesională.

 

Prezentarea procedurii de selecție: 

Înscrierea

Evaluarea talentului/Talent screener

Centrul de evaluare

Lista de rezervă