Špecialista na vedecký výskum

Ste skúsený odborník v oblasti vedeckého výskumu? Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC) v súčasnosti hľadá nových motivovaných pracovníkov, ktorí by pracovali v týchto centrách: Sevilla, Petten, Ispra, Geel a Karlsruhe.

Spoločné výskumné centrum úzko spolupracuje s tvorcami politiky, slúži spoločnému záujmu členských štátov EÚ, pričom je nezávislý od osobitných záujmov.

Ako špecialista na vedecký výskum budete poskytovať cielenú vedeckú a technickú podporu pri koncipovaní, vypracovávaní, vykonávaní a monitorovaní politík EÚ.

Medzi základné zásady EÚ patria rešpektovanie kultúrnej rozmanitosti a podpora rovnakých príležitostí. Európsky úrad pre výber pracovníkov sa usiluje uplatňovať rovnosť príležitostí, zaobchádzania a prístupu vo vzťahu ku všetkým uchádzačom. Ďalšie informácie o našej politike rovnakých príležitostí a o tom, ako požiadať o osobitnú úpravu podmienok pri výberových testoch, nájdete na príslušnej stránke.

Nenechajte si ujsť túto úžasnú kariérnu príležitosť – obdobie podávania prihlášok sa začína 21. februára!

 

Máte potrebné predpoklady?

Musíte byť občanom EÚ a mať dôkladnú znalosť jedného z 24 jazykov EÚ, ako aj uspokojivú znalosť buď anglického, francúzskeho, nemeckého, talianskeho alebo španielskeho jazyka.

Okrem toho musíte mať ukončené minimálne 4-ročné vysokoškolské štúdium v príslušnom vednom odbore, po ktorom nasledovala minimálne 6-ročná odborná prax súvisiaca s náplňou práce, alebo minimálne 3-ročné vysokoškolské štúdium v príslušnom vednom odbore, po ktorom nasledovala minimálne 7-ročná odborná prax.

 

Prehľad jednotlivých fáz výberového konania: 

Prihláška

Prehľad schopností/Talent screener

Hodnotiace centrum

Rezervný zoznam